Valg av rigger til laksefiske

Vi har satt opp en guide til valg av rigger til laksefiske i norske lakseelver.

Laksefiske tidlig på sesongen kan være kaldt

April er tiden for å ta fram utstyret for laksefiske og sjekke om alt er i orden. Det kan være ting som bør skiftes ut, trenger ettersyn eller supplering. Det første som bør sees over er riggene du bruker til jakt på laks og sjøørret. De fleste laksefluefiskere velger som regel å ha med seg to rigger (med rigg mener vi stang, snelle og snøre), som er egnet for elva og tiden på sesongen turen foregår.

Valg av rigg i de store elvene

Skal du på fisketur i større lakseelver som Numedalslågen, Gaula, Orkla, Namsen eller Målselv de første fem – seks ukene av sesongen, vil de fleste velge en 15 og en 14 fots laksestang som basis. Disse stengene er satt opp med relativt kraftige sneller. Disse har robuste bremsepakker og plass til minst 200 m backing, skyteline og passende skyteklumper. Vi her på Nordisk legger ikke skjul på at våre testvinnende stenger fra CND og Salarfinder snørene fra Nextcast er særdeles godt egnet for tøft tidligfiske i store elver. Mange vil kanskje foretrekke å supplere med noen synkeliner basert på PU plast. Guidelines synkeklumper lages av Airflo i nettopp denne plasttypen som synker bedre enn PVC baserte klumper. Guidelines klumper er anerkjent som effektive fiskefangere i flomstore elver. Både to-densitets Powertapere og tiple-D synkeliner er førstevalget til drevne fiskere i elver som Namsen og Gaula.


Og i de litt mindre elvene

I Norge har vi også mange ikke fullt så store lakseelver. Mange Sørlandselver, elver i Ryfylke, i Nordfjord og særlig i Finnmark kan karakteriseres som middels store. Skal du fiske i mellomstore elver i juni eller dra til større elver i juli, vil de fleste velge lettere tohånds-stenger. Her er vår anbefaling å basere seg på en rigg omkring 14 fot for klasse 9/10, og en kortere rundt 12’6’’ – 13’ for klasse 7/8 eller 8/9. Under de fleste forholdene vil den korteste og letteste riggen være mest bruk. I store høler og med høyt vann er den lengre og kraftigere et viktig supplement. I en del av disse elvene er det ikke for dype høler, og multi-tip og Skagit liner vil ofte være et meget godt valg.

Nextcast Winter Authority og Zone, samt Rios Scandi Body med ulike synkespisser gir fantastisk fleksibilitet. Om du skal velge 7/8 eller 8/9 kommer an på snittvekt og sjanse for storlaks. I elver med mye mellomlaks og smålaks er en 7/8 lettere og like effektiv som storebroren. Men har du sjans på storlaks på korte stenger, så velg 8/9.

Enhåndsrigg til laksefiske

For den som fisker middelsstore etter vårflommen og i mindre elver vil ofte valget falle på en kort tohånds som suppleres med en enhåndsstang. Enhåndsstang vil også være svært aktuelt for alle som fisker etter sjøørret eller laks på tørrflue. Overnevnte 12’6’’ – 13’ i klasse 7/8 eller 8/9, med et multi-tipsnøre er et godt førstevalg. Enhånds til laks er oftest ensbetydende med en stang i klasse 7 eller 8, mellom 9’6’’ og 10’. Det er mange enhåndsstenger i denne lengden og klassen, men mange av disse er laget for saltvannsfiske og blir for stive og toppaksjonerte etter vår vurdering. Men både CND BV GT og Sage X har utmerkede modeller for laks- og sjøørretfiske med enhånds. Vi anbefaler som hovedregel et WF snøre til enhånds laksefiske. Rio Single Hand Spey er et fantastisk snøre, også for overhodekast! 

Med disse fire riggene (tohånds: 15’ #10-11, 14’ # 9-10 og 12’6’’ #7-8-9 , enhånds 9’6’’-10’ #7 eller #8) mener vi du skal beherske så å si alt laksefiske som fins i Norge. Avhengig av pris- og aksjonspreferanser hjelper vi deg med å supplere eller oppdatere dine lakserigger – og nå er tiden inne!