Nettbutikk

article

Floy-merking av sjøørret fra Sandvikselva.





Hva gjør du hvis du får en merket sjøørret?

Sjekk kondisjon på fisken. Er den slank og har slitte, flisete finner er den sannsynligvis ikke spesielt velsmakende som mat. Den kan da like gjerne settes tilbake i sjøen. Hvis den fanges sent i elvene gjelder det samme. I september er gytemodningen kommet såpass i gang at fisken taper seg for hver dag i forhold til å være matfisk.
 

Er den over minstemålet, 35cm, feit og fin er det selvfølgelig lov å kakke den.

Ta bilde av hele fisken og nærbilde av nummeret på merket. Ta gjerne et mål av fisken. Sammen med fangststed og dato sendere dere dette til adressen på merket, sandvikselva@gmail.com. Svar vil komme i løpet av få dager. Vi vil også gjerne vite om den ble kakket eller sluppet fri. Informasjon om groing (f eks blåskjell) på merket og om det var sår på fisken der merket er festet er også relevant informasjon. NB! Hvis ikke fargen på merket kommer frem av bildet må det skrives i mailen.

Det er helt avgjørende at dere rapporterer inn gjenfangster! Dette for at vi skal lære hvordan sjøørreten bruker Oslofjorden, og for at vi skal kunne tilpasse forvaltningen av arten slik at bestanden sikres og gir et høstbart overskudd som fritidsfiskerne i Oslofjordområdet kan nyte godt av i framtida.

Tabell


Takk for samarbeidet – og skitt fiske!
Thrond Haugen
NMBU

Morten Merkesdal
Bærum kommune