Nettbutikk

webshop table_product_list

Nettbutikk

NextCast

Nextcast-liner har en tapering som skiller seg fra alle andre liner. Den er åpenbar når stanga skal spennes opp i kastearbeidet og er like umiskjennelig når lina fører flua i en spisset bukt mot målet. En karakteristisk, traktformet taper konsentrerer masse bakerst i lina og det er lettere å sette en riktig D-bukt i innkastet, og stanga spennes merkbart dypere i utkastet. Etter en betydelig vektdel bakerst i lina reduseres massen betraktelig til en langt tynnere taper, og samvirkningen mellom disse delene i kastet gir et raskere tilbakeslag,  og høy hastighet til den tynne fronttaperen. Den høye linehastigheten presser lina inn i en trang, spisset bukt som lettere skjærer gjennom lufta, gir lange kast med liten kraftbruk og som sikkert vender over flua  i slutten av kastet. Enkelt sagt har NextCast-linene en energi og et skyv i utrullingen du ikke finner hos noen annen line.

Enkelte av Nextcast-klumpene har utskiftbare spisser eller skal løkkekobles med en spiss for å bli komplette. Konsentrasjon av vekt bak i klumpen, den traktformede taperingen  og hastigheten og skyvet i utkastet, gjør at vekten og lengden på spissen er av mye mindre betydning enn ved andre  tohåndsklumper. Taperingen gjør at du ikke trenger å regne inn vekta av spissen som en så funksjonelle del av kastet som ved andre klumper. Vi har allikevel supplert hver enkelt linetype med anbefalt valg av spisser som vil fungere optimalt for en som har moderat eller middels kasteerfaring. Erfarne kastere kan uproblematisk øke lengden av spissen om ønskelig. Alle Nextcast klumper har løkke i begge ender og er merket med modell og lineklasse.

Nextcast finnes i en rekke varianter. Gå til hver enkelt av variantene under denne korte beskrivelsen,for å finne lengder og vekter for hver klasse. 

Winter Authority -WA, er flyteklumper med utskiftbar spiss.  WA finnes i fire forkjellige lengder, WA35, WA 45, WA55 og WA70. 

Salarfinder SF, er klumper fra flyt til synk 7  som skal suppleres med spiss for å bli en komplett klump. SF har to synkegrader i klumpen og får en tredje når man løkkekobler spissen. Salarfinder finnes i to lengder, 40 og 45. SF 40 er tiltenkt stenger kortere enn 14 fot og SF45 er tenkt for stenger fra 14 fot og lengre. Fisker man under forhold som gir liten plass bak, kan det imedlertid være fornuftig å velge SF40 klumpen, også for stenger fra 14 fot og lengre. Det er selvfølgelig heller ikke noe i veien for å velge den korteste varianten også på lengre stenger, om man rett og slett trives med det. 

Salarfinder Singlepiece er klumper fra flyt til synk 8, med tre tettheter -synkegrader-  i en og samme klump. SF Singlepiece er komplette uten spiss.  Singlepiece kommer i fire synkevarianter og to lengder, 40 og 45. Akkurat som ved SF som skal påføres en spiss, er Singlepiece 40  tiltenkt stenger kortere enn 14 fot og SF45 er tenkt for stenger fra 14 fot og lengre. Selv om dette er hovedregelen, vil det også her være fornuftig  å vurdere hvilke forhold den skal brukes under og hva man selv trives best med av lengde på klumpen.

Zone er kortere klumper, og er Nextcast sin versjon av en Skagit-klump. Lettkastet og aggressiv line som vender over selv de tyngste T-spisser og store fluer. Kommer i densiteter fra Flyt til S5/7.

 

 

Filter