Kjøpsbetingelser

Standard salgsbetingelser

Innholdsfortegnelse:

 1. Innledning
 2. Avtalen
 3. Partene
 4. Priser
 5. Avtaleinngåelsen
 6. Ordrebekreftelse
 7. Betaling
 8. Levering m.v.
 9. Risikoen for varen
 10. Angrerett
 11. Undersøkelsesplikt
 12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
 13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
 14. Kjøperens rettigheter ved mangel
 15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 16. Garanti
 17. Personopplysninger
 18. Konfliktløsning

1. Innledning

Velkommen som kunde hos oss. Vi bestreber oss på å være best i bransjen. I 2012 ble Nordisk Fiskeutstyr valgt til Årets Utsalgssted» blandt landets fiskeutstyrsforrentninger.

Er du «gammel kunde» fra den «gamle nettbutikken» må du dessverre opprette deg på nytt! Klikk her.
Er du ny kunde hos oss kan du enkelt opprette en konto ved å klikke her.
Da vil du bli bedt om å fylle inn informasjon vi trenger for å kunne sende deg varer. Det du legger inn forblir mellom oss, Vi deler ikke denne informasjonen med andre. Det du legger inn av kredittkort-informasjon går direkte til kredittkortselskapet og ikke innom oss. Alt vi vet om det er at vi har rett til å belaste kortet ditt NÅR VARENE ER SENDT. I mellomtiden er beløpet reservert oss på din konto -men blir altså ikke trukket/belastet før vi har sendt deg varene! Etter en tid trekker banken vår tillatelse til å trekke penger, og har vi ikke vært raske nok med levering får vi da ikke penger, selv om varene er sendt. Da hører du fra oss!

Vi har et rikholdig utvalg fra det vi anser som de beste merkevare-leverandørene i vår bransje. I butikken på Lysaker fører vi mer enn 20.000 produktvarianter – m.a.o. langt flere enn du finner på våre web-sider. Om du ikke finner varen du ønsker i nettbutikken så send oss en e-post (post@nfisk.no), eller skriv en melding i meldingsfeltet du finner når når du sjekker ut av nettbutikken.

Det er ikke alltid ting går som de skal her i livet, og det nødvendig for oss å ha et regelverk for handelen med våre kunder.
I de følgende avsnitt finner du dette:

Internettkjøp hos oss er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.
Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker (deg) når han/hun (du) ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren (vi)  opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.
Disse standard salgsbetingelsene som vi kaller «Kontrakten» er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker (deg) ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i lovbestemte rettigheter, men oppstiller partenes (våre felles) viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Vi kan velge å tilby deg bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke gir direkte løsning på en problemstilling må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

2. Avtalen

Avtalen mellom oss består av opplysningene vi gir om kjøpet i bestillingsprosessen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt salgsbetingelser du finner her.

Er det uenighet om hvilke opplysninger vi har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, via direkte korrespondanse mellom partene og/eller vilkårene i salgsbetingelsene, skal direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen gå foran salgsbetingelser så fremt dette ikke strider mot bindende lovgivning.

3. Partene

Selger

 • Firmanavn: Nordisk Fiskeutstyr as
 • Kontaktadresse: Lysaker Brygge 33, NO-1366 Lysaker
 • E-post: post@nfisk.no
 • Telefonnummer: 67 11 06 30
 • Organisasjonsnummer: NO 976566203 MVA
 • Bankkonto: 1503.61.45703  –  For internasjonale overførsler: IBAN = NO11 1503 6145 703  – SWIFT/BIC = DNBANOKKXXX

«Kjøper» er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og vil i relevant sammenheng kunne bli benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

4. Priser

Alle våre priser er oppgitt i norske kroner inkl. MVA, men uten frakt og evt. betalingskostnader dersom ikke annet er oppgitt.
Vi har ingen skjulte kostnader eller småordregebyr. Vi bruker Postens satser.
Vi må ta forbehold om prisjusteringer men prisendringer påvirker ikke allerede bestilte orde..
Opplysninger om de totale kostnadene du/kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard, Kontinentalsokkelen eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift i henhold til gjeldene regler.)

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når  bestillingen din er mottatt av oss.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Lov om Angrerett gjelder for deg.

6. Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt din bestilling skal vi uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende deg en ordrebekreftelse.
Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med din bestilling med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.
Om varen du mottar ikke er i samsvar med din bestilling ansees leveransen som et nytt tilbud fra oss som du enten kan beholde eller returnere.

7. Betaling

Hvis du ønsker å betale med VISA eller Mastercard blir du sendt videre til NETS EASY sine sikre sider for å fylle ut nødvendig informasjon samt oppgi nødvendige koder/passord. Dette er samme koder/passord du normalt bruker når du betaler regninger i nettbanken.

Vår Bankkonto er (DnB) 1503.61.45703 – IBAN NO11 1503 6145 703 – Swift/Bic: DNBANOKKXXX

Vi kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt til deg.

Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, reserveres kjøpesummen, men trekkes ikke fra din konto før på det tidspunkt varen er sendt fra oss.
Ved betaling med kredittkort vil lov om kredittkjøp m.m. gjelde.

Ved etterfakturering skal fakturaen utstedes når varen er ferdig pakket og blir sendt. Forfallsfristen kan variere, men settes normalt til 10 dager fra fakturadato.  Det kan, for eksempel ved opprettelse av nye kundeforhold, være behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøper.
Kjøpere under 18 år kan kun handle mot forskuddsbetaling, debetkort-belastning eller mot postoppkrav.

8. Levering m.v.

Levering av varen skjer på den måten, til den adressen og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen skal vi levere varen til deg innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestilling. Vi skal søke å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er som angitt i bestillingen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

9. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

10. Angrerett

Dersom varene er sendt før du fikk avbestilt eller du av andre årsaker ikke ønsker varene, må du benytte angreretten.   I henhold til Angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser.
Noen viktige utdrag fra Angrerettloven sier:

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss informasjon om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet et gebyr på minimum kr 200. Gebyret dekker postens fraktkostnader frem til deg og tilbake til oss igjen, samt vår og transportørs behandling av saken.

Om du angrer før ordren er pakket/sendt må du raskest mulig avbestille ordren selv på www.nfisk.no (Se under Min konto for oversikt over alle dine ordre), eller raskt ta kontakt med oss på telefon 66 11 06 30. Om du sender en e-post til post@nfisk.no ansees ikke ordren som slettet før du mottar en slettebekreftelse fra oss. Du vil alltid få en bekreftelse på e-post om at din ordre er slettet umiddelbart etter sletting. For din egen del kan det være lurt i å beholde denne e-posten i minst 14 dager.

Om du angrer etter at pakken er sendt eller hentet fyll ut angrerettskjemaet som du finner her. Hent ut pakken snarest mulig, og legg ved angrerettskjemaet. Send deretter pakken i retur til oss. Du betaler kun returporto og ditt tilgodehavende vil bli oversendt din konto et par dager etter at vi har mottatt og behandlet «angrepakken».

Forbrukerrådet har skrevet lettfattelig om angrerett.

Lovdata.no om hele Angrerettloven.

NB! Returpakker som blir sendt i oppkrav vil ikke bli hentet ut av oss og du vil stå ansvarlig for forsendelsen samt kostnader forbundet med det.

14 dagers angrefrist krever en aktiv handling fra deg (husk 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11),  slik at det ikke er tvil om at du vil benytte deg av din angrerett. Da vil saken bli behandlet på en for alle parter rask og effektiv måte iht. Angrerettloven. Om «Angrepakken» din sendes som pakkepost kan du ved å sjekke Posten sine sporings-sider ha full oversikt over hvor pakken befinner seg i Postens system frem til det ankommer oss.

Returadresse
Returvarer skal sendes til:
Nordisk Fiskeutstyr AS,  Lysaker Brygge 33, 1366 Lysaker.
Telefon 67 11 06 30, e-post: post@nfisk.no

11. Undersøkelse av varen

Vi anbefaler at du undersøker ordren så snart du mottar den for å forsikre deg om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.
Hvis mottatt forsendelse ikke samsvarer med bestilling eller har mangler må du uten ugrunnet opphold melde fra til oss ved reklamasjon jf. (neste) kontraktens punkt 12.

12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Ved forsinkelse må informasjon gis / krav rettes til oss innen rimelig tid etter at forventet leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).
Melding til selger eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtale mellom oss, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss.

Oppfyllelse

Dersom vi ikke leverer varen på forventet leveringstidspunkt kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke rimeligvis kan oppfylle.

Heving

Du kan heve avtalen med oss dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis vi ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som er fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper med mindre vi er enige om det.

Erstatning

Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelse fra vår side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

14. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du, i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6, etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og evt. erstatning fra oss.

Retting eller omlevering

Dersom varen har en mangel, kan du kreve at vi retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Vi kan motsette oss dine krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader.
Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal normalt foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan vi tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom vi sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving

I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning

Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 12. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av oss.

15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 10 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra oss. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse

Dersom du ikke betaler kan vi fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, må du innen rimelig tid informere oss om dette.

Heving

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra deg kan vi heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
Vi kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt. Vi kan likevel ikke heve mens  tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.

Erstatning

Vi kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom Du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede og/eller ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan vi belaste deg med et gebyr på kr 200 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

16. Garanti

Garanti som gis av oss eller produsent gir deg i visse fall rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter norsk lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 13 og 14. Garantiforhold utover Norsk Kjøpslov vil variere fra produsent til produsent.

17. Personopplysninger

Våre kunder skal være trygge på at vi ikke utleverer personopplysninger og at vi oppbevarer gitt informasjon på en betryggende måte.
For å kunne utføre vår del av handelen må vi ta vare på noen opplysninger som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-post.  Enkelte av våre transportører vil kunne få tilgang til informasjon som telefonnummer og adresse for å kunne kontakte deg vedrørende et leveringstidspunkt på oppgitt adresse. Vi er i tillegg av myndighetene pålagt å oppbevare relevant salgsinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Din ordrehistorikk slettes ikke
Når du bestiller varer kan din IP-adresse bli registrert for å unngå svindel. IP-adressen som er benyttet til bestillingen kan oppbevares av sikkerhetshensyn for å kunne spore mulige svindelforsøk. Dette gjøres slik at det skal være trygt å handle hos oss. Svindelforsøk vil bli politianmeldt, og konto sperret. For utfyllende informasjon om personopplysninger kan du lese mer om 
Personopplysningsloven
 og Personopplysningsforskriften på  www.lovdata.no.

Ved handle med kort blir all slik informasjon registret direkte hos kortselskapet. Nordisk Fiskeutstyr oppbevarer ikke kortinformasjon, men kan om nødvendig kontakte kortselskapet for å innhente informasjon slik at vik an løse eventuelle problemer med belastning, reservasjon og kreditering.
Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at det utføres en kredittsjekk av deg. Dersom du inngår en finansieringsavtale, lagres denne informasjonen frem til handelen er betalt. Fødselsnummer er påkrevd for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.
Vi kan også samle inn og oppbevare data som hvilke kategorier og produkter kunder kikker eller søker på for å kunne forbedre produktutvalg og tilbud. Slik informasjonen benyttes også for å kunne vise deg relaterte produkter eller sende relaterte tilbud. .

Nordisk Fiskeutstyr selger ikke personopplysninger til tredjepart.

Du bør oppgi telefonnummer ved bestilling slik at vi lettere kan komme i kontakt med deg om det skulle være behov for det.

18. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med oss. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten i Asker og Bærum.